Roger Jakobsen

Stilling
grensekommissær for den norsk-russiske grense
Enhet
Grensekommissariatet for den norsk-russiske grense
Ansvarsområde
Virksomhetsleder
E-post
roger.jakobsen@politiet.no
Telefon
78 99 57 95
Mobil
951 62 909