Roger Jakobsen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Grensekommissariatet
Ansvarsområde
Grensekommissær
E-post
roger.jakobsen@politiet.no
Telefon
78 99 57 95
Mobil
951 62 909