Ulf Gøran Mathisen

Stilling
rådgiver
Enhet
Grensekommissariatet
Ansvarsområde
Grenseinspektør I
E-post
ulf.g.mathisen@politiet.no
Telefon
78 99 57 96
Mobil
915 48 450