Ulf Gøran Mathisen

Stilling
grenseinspektør I
Enhet
Grensekommissariatet for den norsk-russiske grense
Ansvarsområde
Pasvik
E-post
ulf.g.mathisen@politiet.no
Telefon
78 99 57 96
Mobil
915 48 450