Bilde av Cecilie Lilaas-Skari

Cecilie Lilaas-Skari

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Kriminalteknisk avdeling
Telefon
23 20 80 00

Cecilie Lilaas-Skari er leder for Kriminalteknisk avdeling (KTA). Lilaas-Skari er politiadvokat og kom fra stillingen som avdelingsleder ved Avdeling for Internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre (IPS). Før det var hun fungerende seksjonsleder for Seksjon for organisert kriminalitet ved Kripos. Lilaas-Skari begynte i Kripos i 2001, og har hatt stillinger ved internasjonal avdeling, stab og taktisk etterforskningsavdeling. I tillegg var hun politiadvokat i Vestfold politidistrikt i 2006-2007, var i utenlandstjeneste i Forsvaret i 2003-2004 og politikonstabel ved Oslo politidistrikt i 1995-2001.

Utdanning: Politihøgskole, Agronomstudiet og Juridisk embetseksamen. Etterforskningsledelse ved PHS og Master of management på BI.