Ellen-Sofie Terland

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Retts- og påtaleavdelingen
Telefon
23 20 80 00

Ellen-Sofie Terland er fung. leder ved Retts- og påtaleavdelingen i Kripos.