Bilde av Frode Gunnar Larsen

Frode Gunnar Larsen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for teknologi og operative tjenester
Telefon
23 20 80 00

Frode Gunnar Larsen er fungerende avdelingsleder ved Avdeling for teknologi og operative tjenester.

Larsen begynte i Kripos i 2006, og har hatt flere lederstillinger i organisasjonen bl.a. for Seksjon operative tjenester og for informantgruppa. Larsen har tidligere vært ansatt ved Oslo politidistrikt, der han bl.a. har jobbet på Spesielle operasjoner, Personspaninga og ved Stovner politistasjon.

Utdanning: Politihøgskolen og befalskurs for Marinen. Ledelses og organisasjonsutvikling 1 og 2 ved Politihøgskolen.