Bilde av Ingrid Dagestad

Ingrid Dagestad

Stilling
avdelingsdirektør
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre

Ingrid Dagestad er leder for Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre. Dagestad begynte i Kripos som leder for Kriminalteknisk avdeling i 2007, og fortsatte som leder for Internasjonal avdeling i 2010. Dagestad har hatt flere stillinger ved PST, som leder for Kontraterrorseksjonen og Spaningsseksjonen. Hun har tidligere jobbet som politiinspektør i Justisdepartementet. Dagestad har hatt flere utenlandsoppdrag: Deputy Commissioner i FNs fredsbevarende operasjon i Liberia, senior politirådgiver for FNs operasjon i Afghanistan, politirådgiver ved Department of Peacekeeping Operation i FNs hovedkvarter i New York og ved Mulitnational Advisory Police Element i Albania, observatør ved Temporary International Presence in Hebron og politibetjent ved FNs fredsbevarende operasjon i tidligere Jugoslavia. Hun har siden mars 2015 igjen innehatt stillingen som Deputy Commissioner i UNMIL, inntil hun returnerte til Kripos i 2016.

Utdanning: Lederutdanning,Totalforsvarsutdanning og Politiskole.