Bilde av Ingrid Dagestad

Ingrid Dagestad

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre
Telefon
23 20 80 00

Ingrid Dagestad er leder for Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre. Dagestad begynte i Kripos som leder for Kriminalteknisk avdeling i 2007, og fortsatte som leder for Internasjonal avdeling i 2010. Dagestad har hatt flere stillinger ved PST, som leder for Kontraterrorseksjonen og Spaningsseksjonen. Hun har tidligere jobbet som politiinspektør i Justisdepartementet. Dagestad har hatt flere utenlandsoppdrag: Deputy Commissioner i FNs fredsbevarende operasjon i Liberia, senior politirådgiver for FNs operasjon i Afghanistan, politirådgiver ved Department of Peacekeeping Operation i FNs hovedkvarter i New York og ved Mulitnational Advisory Police Element i Albania, observatør ved Temporary International Presence in Hebron og politibetjent ved FNs fredsbevarende operasjon i tidligere Jugoslavia. Hun har siden mars 2015 igjen innehatt stillingen som Deputy Commissioner i UNMIL, inntil hun returnerte til Kripos i 2016.

Utdanning: Lederutdanning,Totalforsvarsutdanning og Politiskole.