Bilde av Ketil Haukaas

Ketil Haukaas

Stilling
særorgansjef
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Sjef Kripos
Telefon
23 20 80 00

Ketil Haukaas er sjef for Kripos. Haukaas kom fra stillingen som politimester i Østfinnmark politidistrikt i 2005. Tidligere har han hatt stillinger som konstituert politimester ved Sør-Varanger politidistrikt, statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter, politiinspektør og -adjutant ved Sør-Varanger politidistrikt og konsulent ved Justisdepartementets polaravdeling.

Utdanning: Juridisk embetseksamen.