Knut Rykhus

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Kriminalteknisk avdeling
Telefon
23 20 80 00

Knut Rykhus er fungerende avdelingsleder ved Kriminalteknisk avdeling.

Rykhus begynte i Kripos i 2006 og har hatt stilling som seksjonsleder ved Teknisk seksjon og ass. avdelingsleder KTA.

Rykhus har tidligere vært ansatt ved Oslo politidistrikt, der han blant annet har hatt stillinger som kriminaltekniker, fagansvarlig/NK ved Kriminalvakta, divisjonsleder ved Manglerud politidistrikt og etterforskningsleder ved Sentrum politistasjon. Han har også hatt rollen som kursansvarlig på Politihøgskolen.

Utdanning: Befalsskolen, Politiskolen, Personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer og Ledelse- og organisasjonsutvikling ved Politihøgskolen i Oslo.