Bilde av Ole Jørgen Arvesen

Ole Jørgen Arvesen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for teknologi og operative tjenester
Telefon
23 20 80 00

Ole Jørgen Arvesen er fungerende avdelingsleder ved avdeling for teknologi og operative tjenester. Han har vært assisterende avdelingsleder på samme avdeling siden 2014. Arvesen var noen år i Forsvaret før han startet på Politihøgskolen i 1992.

Før han kom til Kripos i 2006, jobbet han 10 år i Oslo politidistrikt hvor han i hovedsak jobbet med skjult etterforskning. Siden han begynte på Kripos har han hatt flere stillinger, herunder fagansvarlig for informantbehandling, leder for informantgruppa og leder for seksjon operative tjenester.

Utdanning: Forsvarets Stabsstudie ved Forsvarets høyskole, Befalsskole, grunnfag idrett, Politiskole og Master of management program ved BI.