Frode Gunnar Larsen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for teknologi og operative tjenester
Telefon
23 20 80 00

Frode Gunnar Larsen er fungerende avdelingsleder ved avdeling for teknologi og operative tjenester.