Reinert Møster Ottesen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Retts- og påtaleavdelingen
Telefon
23 20 80 00

Reinert Møster Ottesen er leder ved Retts- og påtaleavdelingen i Kripos. Han har også vært politiadvokat ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Kripos. Før han kom til Kripos, jobbet han som politiadvokat ved Oslo politidistrikt og konstituert statsadvokat ved Den nasjonale statsadvokatembetet. Han har også jobbet som dommerfullmektig og advokatfullmektig.

Utdanning: Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo, eksamen i flere fag ved School of Law, University of North Dakota.