Ansatt ved E-spor sitter foran flere dataskjermer
På Kripos får du en jobb der du utgjør en forskjell i samfunnet, og der du ser nytten og resultatene av jobben du gjør.
FotoKripos

Seksjon for elektroniske spor har som hovedoppgave å drive utvikling av metoder for sporsikring fra elektroniske enheter og nettkontoer som er beslaglagt under etterforskning av straffesaker. Dette kan være mobiltelefoner, datamaskiner, sosiale medier osv. kort sagt; alle enheter og plattformer som kan lagre data.

Oppgavene innebærer i mange tilfeller å forsere sikkerhetsmekanismer som for eksempel passord og koder, dekryptering av beskyttede data og dyptgående analyse av virkemåten til enheter, operativsystemer og apper.

Kreativ problemløsning

Dette er teknisk utfordrende arbeid som krever sammensatt kompetanse innen, blant annet, utvikling av program- og maskinvare, datateknikk, elektronikk og kryptologi. For å arbeide med slike oppgaver, må vi være gode på kreativ problemløsing. Resultatene fra arbeidet til seksjonen utgjør en av mange puslebrikker i etterforskningen av en straffesak.

Hva brukes elektroniske spor til?

Etterforskere kan bruke elektroniske spor til å kartlegge et hendelsesforløp, identifisere hvem som har kommunisert med hverandre og hva denne kommunikasjonen handler om, eller for å bekrefte øvrige opplysninger eller forklaringer. Visste du at også tilståelser må bekreftes med grundig politiarbeid?

Vi skal bli flere!

På seksjon for elektroniske spor er vi i dag ca. 20 ingeniører som sammen skal løse disse spennende og utfordrende oppgavene, og nå skal vi bli flere.

Leser du memory maps bedre enn et veikart? Finner du bugs i programvare heller enn i skogen? Kan du dykke dypt ned i kompilert kode? Søk på stillingen her:

Kripos søker 1-3 omvendte utviklere/"reverse engineers"

Er du en utvikler som liker problemløsing, er opptatt av god kvalitet og prosess i arbeidet du deltar i, er fleksibel med tanke på programmeringsspråk, og brenner for vårt samfunnsoppdrag? Søk på stillingen her:

Kripos søker 1-3 utviklere

Er du nysgjerrig på å grave etter elektroniske spor i etterforskning? Har du teft, analytiske evner og god kunnskap om operativsystemer, IKT-sikkerhet og hendelseshåndtering? Søk på stillingen her:

Kripos søker medarbeider for datatekniske undersøkelser, tilrettelegging og analyse

Ønsker du å lage tekniske innretninger for operativt og skjult metoder? Hva med utvikling og prototyping av programvare, elektronikk og mekaniske komponenter i vårt data- og elektronikklaboratorium? Søk på stillingen her:

Kripos søker maskinvareutvikler

Podcast om digitale spor

Hør episoden om Digitale spor i podcasten Kris på Kripos. Denne episoden handler blant annet om hvordan Kripos klarer å tappe datamaskiner og mobiltelefoner for slettet informasjon, og hvordan de videre analyserer dataene.

Hør også episoden Elektroniske spor i de mest alvorlige straffesakene fra podcasten "Med Kripos på jobb". Her møter du Steffen Thorkildsen som leder Kripos sin Seksjon for elektroniske spor. De gjør dataundersøkelser i de mest alvorlige sakene i landet.