Alle ledige stillinger i Kripos kunngjøres offentlig på nett. Du kan også følge Kripos på LinkedIn og Facebook, hvor det med jevne mellomrom legges ut utvalgte stillingsannonser og artikler om det å jobbe for Kripos.

Hvilken utdanning må jeg ha for å få jobb hos Kripos?

Kriminalitetsbildet er i stadig utvikling. Vi vet derfor ikke sikkert hvilken kompetanse vi trenger om 10, 20 eller 30 år. Kanskje trenger vi da kompetanse vi ikke har i dag. Det kan derfor være vanskelig å gi konkrete råd om valg av utdannelse.

Det som skiller Kripos fra resten av politiet er at Kripos skal bistå politiet i saker som ikke har noe klart geografisk nedslagsfelt i et politidistrikt, som krever særskilt kompetanse og/eller utstrakt internasjonal samhandling.

I dag er ca. halvparten av de ansatte hos Kripos utdannet ved Politihøgskolen og den andre halvparten har annen bakgrunn enn politi. Eksempler på andre yrkesgrupper enn politi er kjemikere, dataingeniører, samfunnsvitere, språkvitere, journalister, psykologer, jurister, bioingeniører, fotografer, renholds- og driftspersonell og økonomer.

Kripos har ca. 570 ansatte, kjønnsfordelingen er ca. 50/50 kvinner og menn og snittalderen er 45 år.

En profileringsfilm lagd av studenter, viser noen eksempler på yrkesgrupper ved Kripos. De som jobber hos oss har utdannelsen sin først og fremst fra norske utdanningsinstitusjoner, men mange har også hele eller deler av utdannelsen sin fra andre land. Et generelt krav til de som skal begynne å jobbe ved Kripos, er at de har plettfritt vandel og kan snakke og skrive godt norsk.