Kripos jobber nå med å varsle disse på telefon, slik at man kan håndtere de utsatte enhetene. Politiet har ikke anledning til å håndtere dette for deg. Politiet tar kontakt med alle de berørte, som vi har klart å identifisere.

Kripos gjennomfører denne varslingen for å forebygge at påloggingsinformasjon blir misbrukt i et forsøk på å begå nye straffbare handlinger. Kripos har ikke informasjon om at påloggingsinformasjonen som er på avveie, faktisk har blitt misbrukt. Vi ser kun at denne informasjonen er gjort tilgjengelig for uvedkommende.

Det er brukt skadevare

Informasjonen som er på avveie har blitt hentet ut fra en eller flere enheter gjennom bruk av skadevare. Politiet vet ikke om denne skadevaren fortsatt er på din datamaskin. Derfor bør du formatere maskinen, eller sjekke den hos kompetent IT-personell, som for eksempel der du kjøpte maskinen.

Informasjonen kan misbrukes

Situasjonen bør tas på alvor av de Kripos kontakter, da det er mulig at informasjon som brukerdata kan misbrukes til å begå ytterligere straffbare handlinger. Det vil være viktig for deg å forbygge dette snarest, ved å sikre din egen tilgang til alle plattformer, nettsteder og nettjenester. Samt sikre alle enheter som kan ha blitt utsatt.

Dersom du ikke vet hvordan dette gjøres, ta kontakt med kompetent IT-personell, som for eksempel forhandleren der du kjøpte datamaskinen.

Anbefalinger for varslinger og sikring av egne tilganger på internett og datautstyr:


Fjern skadevare fra datamaskinen og sikre filer

 • Først må den utsatte datamaskinen formateres, for å fjerne skadevaren. Dette betyr at hele maskinens innhold blir slettet, og at operativsystem må reinstalleres. Les mer om dette på: https://support.microsoft.com/nb-no/help/12415/windows-10-recovery-options
 • Sikring av filer ved f.eks. kopiering til USB-pinne fra den utsatte datamaskinen medfører en risiko for at skadevaren følger med filene og infiserer den neste maskinen du bruker USB-pinnen i. For å være så sikker som mulig på at dette ikke skjer, kan man ikke overføre og lagre noen filer fra datamaskinen med skadevare. Du kan eventuelt gjenopprette filer fra en sikker back-up som ikke er utsatt for hendelsen, om du har det. Du kan også kontakte kompetent IT-personell ved et IT-sikkerhetsfirma for å undersøke om de kan bistå deg med å sikre filer på en trygg måte.

Bytt passord

 • Passordbytte må gjøres etter at den utsatte datamaskinen er formatert, eller på en annen digital enhet, som du er sikker på ikke er berørt av skadevaren.
 • Bytt passord på alle kontoer du har på nett, jobb og privat.
 • Når du lager nytt passord, sørg for at du ikke har benyttet det tidligere og at det er sterkt - se https://nettvett.no/passord/
 • Benytt deg av to-faktorbeskyttelse der dette tilbys.
 • Se generelle råd på siden Datakriminalitet.

Se hvem du bør varsle og hvor du kan få mer informasjon:

 • Ønsker du å innhente støtte fra et IT-sikkerhetsfirma, kan du finne slike firmaer ved et søk på internett.
 • Ønsker du å lese mer om hvordan du kan sikre deg på nett, kan du gå på nettsiden nettvett.no.
 • Dersom du har brukt enheten i jobbsammenheng, bør du varsle din arbeidsgiver om hendelsen, slik at de kan vurdere om det er nødvendig å foreta ytterligere sikkerhetstiltak i bedriften.
 • For firmaer: Varsle din IT- og/eller sikkerhetsavdeling om ditt firma har det, eller leverandøren av dine IT-løsninger.