Ketil Haukaas

Stilling
særorgansjef
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Sjef Kripos

Vigleik Antun

Stilling
visepolitimester
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Assisterende sjef

Eivind Borge

Stilling
avdelingsdirektør
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Taktisk etterforskningsavdeling

Ingrid Dagestad

Stilling
avdelingsdirektør
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre

Ole Jørgen Arvesen

Stilling
avdelingsdirektør
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for teknologi og operative tjenester

Roar Skuggedal

Stilling
avdelingsdirektør
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Administrasjonsavdelingen

Ida Dahl Nilssen

Stilling
kommunikasjonssjef
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Kommunikasjonsseksjonen