Ketil Haukaas
Kripos-sjef Ketil Haukaas
FotoLena Utseth

Kripos-sjef Ketil Haukaas

Ketil Haukaas er sjef for Kripos. Haukaas kom fra stillingen som politimester i Østfinnmark politidistrikt i 2005. Tidligere har han hatt stillinger som konstituert politimester ved Sør-Varanger politidistrikt, statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter, politiinspektør og -adjutant ved Sør-Varanger politidistrikt og konsulent ved Justisdepartementets polaravdeling.

Utdanning: Juridisk embetseksamen.

Politiinspektør Vigleik Antun
Vigleik Antun
FotoLena Utseth

Politiinspektør Vigleik Antun

Vigleik Antun er assisterende sjef for Kripos og prosesseier innen etterforskning og etterretning. Antun kom fra Fana lensmannskontor i Bergen og begynte i Kripos som politibetjent i 1993. Antun har siden hatt stillinger som politiførstebetjent, politiavdelingssjef og politioverbetjent, før han fortsatte som politiinspektør og prosesseier i 2007.

Utdanning: Politiskole. Organisasjonsteori, ledelse og organisasjonsutvikling, FBIs lederutdanning, USA, Kripos' lederutvikling (BI).

Cecilie Lilaas-Skari
Politiadvokat Cecilie Lilaas-Skari
FotoLena Utseth

Politiadvokat Cecilie Lilaas-Skari

Cecilie Lilaas-Skari er leder for Kriminalteknisk avdeling (KTA). Lilaas-Skari er politiadvokat og kom fra stillingen som avdelingsleder ved Avdeling for Internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre (IPS). Før det var hun fungerende seksjonsleder for Seksjon for organisert kriminalitet ved Kripos. Lilaas-Skari begynte i Kripos i 2001, og har innehatt stillinger ved Internasjonal avdeling, Stab og Taktisk etterforskningsavdeling. I tillegg var hun politiadvokat i Vestfold politidistrikt i 2006-2007, major ved Forsvarets Overkommando i 2003-2004 og politikonstabel ved Oslo politidistrikt i 1995-2001.

Utdanning: Politihøgskole, Agronomstudiet og Juridisk embetseksamen. Etterforskningsledelse ved PHS og Master of management-programmet "Påvirkning og innflytelse i organisasjoner" ved BI.

Eivind Borge
Politiinspektør Eivind Borge
FotoLena Utseth

Politiinspektør Eivind Borge

Eivind Borge er leder for Taktisk etterforskningsavdeling, hvor han har vært assisterende avdelingsleder siden 2010. Borge begynte i Kripos i 1998 og har hatt flere lederstillinger i organisasjonen bl.a. for Seksjon for operative tjenester samt for Orgkrim-avsnittet. Eivind Borge har tidligere vært med i Prosjekt Catch i regi av Politidirektoratet samt hatt stillinger ved Oslo og Drammen politikammer.

Utdanning: Politiskolen og Befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge. Ledelse og organisasjonsutvikling ved Politihøgskolen, Politihøgskolens kurs i funksjonsrettet ledelse - etterforskningsledelse og Politihøgskolens kurs i kriminaletterretning.

Ingrid Dagestad
Politiinspektør Ingrid Dagestad
FotoLena Utseth

Politiinspektør Ingrid Dagestad

Ingrid Dagestad er leder for Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre. Dagestad begynte i Kripos som leder for Kriminalteknisk avdeling i 2007, og fortsatte som leder for Internasjonal avdeling i 2010. Dagestad har hatt flere stillinger ved PST, som leder for Kontraterrorseksjonen og Spaningsseksjonen. Hun har tidligere jobbet som politiinspektør i Justisdepartementet. Dagestad har hatt flere utenlandsoppdrag: Deputy Commissioner i FNs fredsbevarende operasjon i Liberia, senior politirådgiver for FNs operasjon i Afghanistan, politirådgiver ved Department of Peacekeeping Operation i FNs hovedkvarter i New York og ved Mulitnational Advisory Police Element i Albania, observatør ved Temporary International Presence in Hebron og politibetjent ved FNs fredsbevarende operasjon i tidligere Jugoslavia. Hun har siden mars 2015 igjen innehatt stillingen som Deputy Commissioner i UNMIL, inntil hun returnerte til Kripos i 2016.

Utdanning: Lederutdanning,Totalforsvarsutdanning og Politiskole.

Eiliv Ofigsbø
Avdelingsdirektør Eiliv Ofigsbø
FotoLena Utseth

Avdelingsdirektør Eiliv Ofigsbø

Eiliv Ofigsbø er ansatt som avdelingsleder ved Avdeling for teknologi og operative tjenester. Ofigsbø er tidligere oberstløytnant i hæren og var i flere år ved NATOs hovedkvarter i Brussel hvor han var bransjesjef for informasjonssikkerhet. Ofigsbø kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for operativ avdeling ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som har hovedansvar for å beskytte nasjonal kritisk infrastruktur mot cyberangrep.

Utdanning: Cand. scient. UiO, Krigsskole og Forsvarets stabsskole.

Roar Skuggedal
Avdelingsdirektør Roar Skuggedal
FotoLena Utseth

Avdelingsdirektør Roar Skuggedal

Roar Skuggedal er leder for Administrasjonsavdelingen. Skuggedal begynte i Kripos i 2005 som personalsjef og fortsatte som avdelingsleder i 2007. Skuggedal har tidligere hatt flere stillinger ved Sjøfartsdirektoratet: fungerende sjøfartsdirektør, avdelingsdirektør ved Administrasjonsavdelingen, personalsjef og rådgiver. I tillegg har han vært prosjektleder i Nannestad kommune.

Utdanning: Cand. Polit., Statsvitenskap hovedfag.