bilde av Siri

Siri

Stilling
prosjektleder
Enhet
Politiets IKT-tjenester

Siri er utdannet IT-ingeniør med tilleggsutdannelse innen prosjektledelse. Hun har jobbet som prosjektleder i mange år, blant annet i NRK. Siden høsten 2013 har hun jobbet som prosjektleder hos oss.

Hva gjør en prosjektleder i PIT?
- Jeg har fått jobbe med flere spennende prosjekter. Jeg har blant annet vært prosjektleder for politiets del av EU-prosjektet Eurodac, som blant annet besto av implementering av nasjonalt system og kopling mot Europas fingeravtrykksdatabase for asylsøkere. Jeg har også vært prosjektleder for innføring og videreutvikling av verktøy til støtte i etterforskning. I de to siste årene har jeg jobbet i programmet som innfører nye pass og nasjonale ID-kort.

Hva liker du med å jobbe i PIT?
- Jeg liker å kunne bidra til politiets samfunnsoppdrag. Jeg motiveres av å jobbe med prosjekter som er samfunnsnyttige. PIT er en stor og spennende organisasjon som stadig videreutvikles. Det er mange kompetente og hyggelige kollegaer og jeg liker at det er gøy på jobben. Og det er det!

Og som prosjektleder?
- Det mest givende synes jeg er å jobbe sammen med andre mot et mål og lykkes med å nå målet. Å levere verdi til brukerne, borgerne og samfunnet. Og ekstra gøy er det å kunne se gevinstene i etterkant. Det er f.eks. givende å lese om saker der verktøy vi har vært med på å innføre, bidrar til at kriminelle blir tatt.