Teknologer med et oppdrag
IT er kritisk i alt politiet gjør. Politiet skal kunne utføre jobben der de er når det skjer. I PIT er vi 600 medarbeidere som utvikler nye og videreutvikler dagens kritiske IT-systemer, som gjør det mulig for politiet å løse det viktige samfunnsoppdraget. Det gjør oss til teknologer med et oppdrag!

21 000 brukere
PIT bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet, hele døgnet. I tillegg leverer vi tjenester til andre virksomheter i justissektoren, som blant annet Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Våre brukere kan også være samfunnsborgere, og stadig mer av det vi utvikler skal gjøre det lettere for borgerne å kontakte politiet.

PIT i tall

  • Etablert i 2014
  • 600 medarbeidere
  • 21 000 brukere
  • Utvikler og drifter mer enn 100 nasjonale systemer
  • Hovedkontor på Majorstua og lokasjoner i alle politidistrikter og på Jaren

Våre verdier
I PIT er vi fremoverlente med brukerfokus gjennom samarbeid.

I det ligger det at vi er utvikler oss og er nyskapende, at vi er tett på brukerne  – og at vi tenker helhetlig og deler informasjon med hverandre!

Last ned