1. Merker økt kompetanse på utlendingsfeltet i politiet

  - Vi merker at store deler av etaten har økt kompetansen sin på utlendingsfeltet, men det er fremdeles en del variasjoner, sier avdelingsleder i PUs juridiske avdeling, Jan Olav Frantsvold.

 2. Politiets utlendingsenhet bør styrkes, ikke svekkes

  Særorganutvalget la 18. mai frem en NOU om særorganstrukturen i norsk politi. De foreslår radikale endringer og omprioriteringer. Det er prisverdig at gode krefter søker nye løsninger, men vi må kunne...

 3. De fleste forsvunne asylsøkere forlater landet

  I en ny rapport anslår PU at minst 7 av 10 asylsøkere som har forsvunnet fra kjent adresse har reist fra Norge, mens kun tre prosent av de forsvunne fremdeles oppholder seg i landet.

 4. 15 personer uttransportert i charter til Nigeria

  Til sammen 15 nigerianske borgere ble uttransportert fra Norge i en Frontex-charter 26. juni. Åtte av personene var straffedømt i Norge, og alle nektet å samarbeide om å avklare sin egen identitet.

 5. Politiets arbeid på utlendingsfeltet bør fortsatt være forankret i et samlet og kompetent bistandsorgan

  Særorganutvalget fremla 18. mai en NOU om særorganstrukturen i norsk politi. De foreslår radikale endringer og omprioriteringer. Så store omveltninger må være velbegrunnet, og nå blir det opp til flere...

 6. Flere straffede uttransportert så langt i år

  I løpet av årets fire første måneder har politiet uttransportert flere straffede enn i samme periode i fjor. (Opprinnelig publisert 15.05.17)

 7. Politiet uttransporterte 8078 personer i 2016

  Det er flere enn noen gang før. (Opprinnelig publisert 24.01.17)

 8. Verdig og sikker retur

  I den siste tiden har uttransporteringen av en afghansk barnefamilie uten lovlig opphold fått oppmerksomhet i media. Vi i Politiets utlendingsenhet kjenner oss ikke igjen i bildet som tegnes. (Opprinnelig...

 9. Svært få er "ureturnerbare"

  VG satte tirsdag 10. mars søkelyset på det avisen kalte «ureturnerbare», altså utlendinger med ulovlig opphold i Norge som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. Det er ett vesentlig poeng som kommer dårlig...

 10. Hvorfor ikke bare sende dem ut?

  Hvorfor oppholder noen seg ulovlig i Norge? Er det ikke bare å sende dem ut? (Opprinnelig publisert 08.06.14)

 1. Forrige
 2. 1
 3. 2
 4. Neste