Hvordan registrere deg som tolk hos PU?

Send søknad og CV til pu-tolk@politiet.no. Husk å ha med informasjon om hvilke språk du kan tolke og din gjennomførte tolkeutdanning.

Hvem kan ta oppdrag som tolk for PU?

Tolker kan enten bli utleid av et tolkebyrå, eller drive et eget foretak. Hvilke språk PU har størst behov for å kjøpe inn tolketjenester for varierer ut ifra ankomsten av asylsøkere.

Vi oppfordrer deg som ønsker å ta oppdrag for PU å være registrert i Nasjonalt tolkeregister. Det er svært viktig at du som tolk kan dokumentere tolkefaglige kvalifikasjoner tilsvarende kategoriene til Nasjonalt tolkeregister når du kontakter oss.

Minstekravet for å bli registrert som tolk i PU eller Oslo politidistrikt er tolkeutdannelse tilsvarende kategori 2. Vi kan vurdere å fravike tolkeutdannelse ved enkelte språk.

For at du skal kunne ta oppdrag for PU må du ha plettfri vandel. Dersom du vurderes som aktuell, må en politiattest bestilles av personen som ønsker å utføre tolketjenester. Påregn noe ventetid ved behandling.

Hva er lønnen?

  • Tolker i kategori 9601: 680 kr pr time
  • Tolker i kategori 9602: 600 kr pr time
  • Tolker i kategori 9603: 572 kr pr time

Tolker bosatt i og utenfor Oslo (Romerike, Asker og Bærum) med oppdrag på Råde mottar 1 times kompensasjon for reisevei. Tolker med oppdrag utenfor Tøyen og Råde (med mer enn 1,5 timer reisevei) kompenseres for reiseveien med 50 % av tolkesats. Det gis ikke ytterligere kompensasjon i forbindelse med tolkeoppdraget (kollektivtransport, diett, kilometergodtgjørelse, parkering, bompengeavgift m.m.).

Nyttig informasjon: