Hva betyr det å gi noen en fullmakt?

Det betyr at den personen

  • kan ringe til Politiets utlendingsenhet (PU) og snakke med oss på dine vegne
  • får innsyn i saker som er under behandling i PU
  • vil få henvendelser fra PU om saken din
  • vil få vedtak og svar på henvendelser rettet til PU og må orientere deg om dette

Hvis du gir noen fullmakt, er det denne personen som vil bli kontaktet, ikke du.

Hvordan gi noen fullmakt?

  • Fyll ut fullmaktsskjemaet. Husk underskrift.

Fullmakt (PDF)

  • Ta kopi av pass (siden med personlige opplysninger og underskrift) eller annen godkjent legitimasjon hvor underskrift er synlig.
  • Fullmakten med vedlegg sendes til vår postadresse: Politiets utlendingsenhet, Postboks 8102 Dep, 0032 Oslo