Hva betyr det å gi noen en fullmakt?

Dersom du gir noen en fullmakt, kan denne personen

  • kontakte Politiets utlendingsenhet (PU) og snakke med oss på dine vegne
  • få innsyn i dine saker som er under behandling hos PU
  • få henvendelser fra PU om saken din

Fullmakten kan gjelde for alle de ovennevnte punktene, eller kun for et utvalg. Hvis du gir noen fullmakt, er det denne personen som vil bli kontaktet, ikke deg. Fullmektigen skal holde deg orientert.

Hvordan gi noen fullmakt?

  • Fyll ut fullmaktsskjemaet. Husk underskrift.

Fullmakt (58 kB) (PDF)

  • Ta kopi av pass (siden med personlige opplysninger og underskrift) eller annen godkjent legitimasjon hvor underskrift er synlig.
  • Fullmakten med vedlegg sendes til vår postadresse: Politiets utlendingsenhet, Postboks 8102 Dep, 0032 Oslo.