I dag har PU om lag ca. 600 ansatte, både sivile og polititjenestepersoner.

Avdelinger i Politiets utlendingsenhet

Felles enhet for ID-avklaring og etterretning jobber med identitetsavklaring både i ankomstfasen overfor asylsøkere, og i returfasen for å gjennomføre tvangsreturer av personer uten lovlig opphold i landet.

Felles enhet for retur koordinerer alle tvangsreturer fra Norge. Dette inkluderer blant annet operativ støtte, reisebestilling og seksjon for utreisekontroll og transportstøtte lokalisert på Oslo lufthavn.

Felles enhet for operativ tjeneste drifter Operasjonssenteret og felles tjenestekontor. Enheten har også ansvar for øving og politimateriell, samt den politioperative fagutviklingen i PU.

Felles enhet for arrest og internatdrift drifter Politiets utlendingsinternat på Trandum og familieenheten på Haraldvangen. Internatet og familieenheten blir i hovedsak brukt for å sikre gjennomføring av tvangsreturer.

Felles enhet for juridisk, utredning og støttetjenester inkluderer juridisk seksjon, seksjon for arkiv, beslag og informasjonsforvaltning, seksjon for anskaffelser, IKT-forvaltning og drift, samt seksjon for statistikk, analyse og utvikling.

Videre er fire stabsfunksjoner lagt direkte under sjef PU. Dette inkluderer stab for internasjonalt samarbeid, stab for kommunikasjon, stab for virksomhetsstyring og stab for HR og HMS.

Organisasjonskart PU pr. 02.05.2018 (198 kB)