Kontaktinformasjon

Telefon
23 19 99 00
Telefaks
23 19 99 01
E-post
postmottak@phs.no
Besøk oss her
Slemdalsveien 5, 0369 Oslo Vis i kart
Postadresse
Postboks 2109 Vika, 0125 Oslo
Fakturaadresse
DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim

Om oss

Politihøgskolen er utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Styret er skolens øverste organ, og Politihøgskolen er underlagt Politidirektoratet.