UP arbeider for å redusere alvorlige lovbrudd i trafikken, slik at ingen blir drept eller hardt skadd. Kontrollinnsatsen rettes mot aggressiv kjøreaferd, fartsovertredelser, ruspåvirket kjøring og manglende bruk av bilbelte. UPs innsats rettes først og fremst mot risikovillige førere.

UP er politiets egen forsterkningsressurs. Med våpen i alle kjøretøy, er UP en effektiv beredskapsstøtte for politidistriktene. UP har ca. 300 ansatte fordelt over hele landet, i både uniformerte og sivile patruljer.

Ledelsen ved hovedkontoret

UP ledes av UP-sjef Runar Karlsen.

Strategisk stab

Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen er fast stedfortredende for UP-sjef, samt leder av strategisk stab.

Administrativ stab

Administrativ stab ledes av administrasjonssjef Marianne Farnes. I denne avdelingen er det kompetanse innen HR, lønn, regnskap/budsjett og HMS.

Fag- og metodeavdelingen

Politiinspektør Olav Markussen er leder av Fag- og metodeavdelingen.

Teknologi- og materiellavdelingen

Politiinspektør Josef Reng er leder av Teknologi- og materiellavdelingen.

Politiets ATK-senter

Politiets ATK-senter ledes av avdelingsleder Vivi-Ann Haukås.