Politiråd skal samle og koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt og iverksette kunnskapsrettede strategier og tiltak, også innenfor redning og beredskap.

Egenevalueringen har som formål å etablere kunnskap og innsikt, avdekke svakheter og styrker, og slik skape et grunnlag for videreutvikling. Veilederen retter seg mot deltagerne av politirådene, i særlig grad politi- og kommuneledere som er faste deltagere i samarbeidet.