Samfunnet endrer seg. Politiet er i stadig utvikling. Det er viktig å forstå hvordan vi skal utvikle politiet videre for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger. Vi må ha et tydelig bilde av hva som vil bli krevd av oss i fremtiden.

Politiet mot 2025 har et fremtidsbilde med fire strategiske temaer:

  1. I forkant av kriminaliteten
  2. Tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet
  3. Trygghet i det digitale rom
  4. Et moderne og kompetent politi

For perioden 2017–2020 er det satt strategiske mål. Vi skal levere på nærpolitireformen, utvikle mer bærekraftige og forutsigbare rammebetingelser og forsterke det digitale løftet. Det er viktige deler av strategien i denne perioden. De strategiske målene mot 2020 er ambisiøse og vil gi et godt utgangspunkt for videre utvikling mot 2025.

Last ned