Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger, må vi ha et tydelig bilde av hva som vil kreves av oss i fremtiden.

Politiet mot 2025 har et fremtidsbilde med fire strategiske temaer:

  1. I forkant av kriminaliteten
  2. Tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet
  3. Trygghet i det digitale rom
  4. Et moderne og kompetent politi

For perioden 2017-2020 er det satt strategiske mål. Å levere på nærpolitireformen, utvikle mer bærekraftige og forutsigbare rammebetingelser, og forsterke det digitale løftet er en viktig del av strategien i denne perioden. De strategiske målene mot 2020 er ambisiøse og vil skape et godt utgangspunkt for videre utvikling mot 2025.

Last ned