Elektroniske spor, siktedes historikk og analyse er sentralt i videre etterforskning.

To uker etter den tragiske og dramatiske hendelsen på Kongsberg etterforskes saken fremdeles med stor tyngde, og informasjon som er innhentet skal nå analyseres. Siktedes elektroniske spor i forkant av hendelsen er spesielt interessant i forhold til det siktede forklarer i avhør.

Politiet har god oversikt over hendelsesforløpet og har fått en bedre oversikt over siktedes historikk.

–Siktede går fra sin bolig og mot Coop Extra. Der skyter han flere piler før han går inn, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.  – Inne på Coop skyter han flere piler, og rømmer ganske umiddelbart etter å ha skutt piler mot politiet. 

I området Myntgata og Peckelsgate avfyrer han flere piler. – På et tidspunkt legger siktede fra seg, eller mister pil og buen, forteller Omholt. – Deretter dreper han fem tilfeldig utvalgte personer i Hyttegata med stikkvåpen, de fleste i deres eget hjem, sier han. Siktede ble pågrepet av politiet i bakgården i Hyttegata 18 klokken 18:47.

Politiets sterkeste hypotese er at våpnene siktede har benyttet er kjøpt på internett en stund før handlingene. Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet ikke å gå mer i detalj om våpnene annet enn at det er stikkvåpen. Siktede har skutt flere titalls piler, men politiet ønsker ikke å gå ut med eksakt antall.

Etterforskningen så langt har avdekket totalt 24 fornærmede. Av disse er fem drepte, tre fysisk skadde og 16 utsatt for forsøk på drap, forsøk på kroppsskade eller trusler. Omholt forteller at tallet på fornærmede trolig vil endre seg. - Videre etterforskning vil vise hva slags straffbart forhold de har vært utsatt for, sier politiinspektøren. En del av denne etterforskningen vil være å teste buen med tanke på avstander og skadepotensiale.

Totalt har politiet hatt 260 samtaler med vitner og fornærmede og gjennomført mer enn 130 formelle avhør. Omholt sier at grunnen til at politiet er sparsommelige med å gå ut med enkelte detaljer fra etterforskningen er nettopp at disse avhørene ikke skal farges av opplysninger i mediene.

–Siktedes historikk, særlig kontakt han har hatt med helsevesenet er et av politiets fokusområder nå, sier Omholt. - Det er viktig for politiet å kartlegge hans mentale helse, hvilke forberedelser han eventuelt har gjort og hvilke holdninger han har. Politiet har fått et klart bilde av hva siktede har gjort i forkant av hendelsen, og hypotesen om at det har vært gjort noen tanker i forkant er ikke svekket, sier han. Omholt sier også at hypotesen om at siktede har konvertert til islam holdes fremdeles åpen, men er ytterligere svekket.

Det har blitt tatt både blod- og urinprøve av siktede. Disse vil kunne gi politiet informasjon om siktede hadde alkohol, narkotika, medisiner eller andre substanser i blodet, men det er viktig at dette ikke påvirker vitneutsagn. Politiet ønsker derfor ikke å si noe om resultatet av disse prøvene.

Omholt opplyser at det har vært gjennomført fem avhør av siktede, samt to rettspsykiatriske undersøkelser. Politiet kan ikke kommentere hva som har kommet frem i avhør, men siktede har forklart seg i detalj og har samarbeidet med politiet. Etter planen skal siktede avhøres på nytt torsdag.

Etterforskningen i denne saken går nå over i en ny fase der det ikke legges opp til faste pressebrief eller pressemeldinger.