Det var klokken 18.13 at politiet fikk flere meldinger fra personer i Kongsberg sentrum at en person beveget seg rundt med et våpen, som skal ha vært en pil og bue.

Tiden fra politiet fikk meldingen og kom til stede og til han ble pågrepet var uoversiktlig. Mannen ble pågrepet klokken 18.47, det tok altså noe tid fra første patrulje var på stedet til han ble pågrepet.  

- Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet vil vi komme tilbake til når vi har bedre oversikt over det som skjedde. Det sier seg selv at dette er en svært alvorlig og omfattende situasjon, og den preger naturlig nok Kongsberg og de som bor her, sier politiinspektør Øyvind Aas i Sør-Øst politidistrikt.

Kongsberg kommune har satt sin krisestab for ivaretagelse av de som trenger det.

- Ut fra de opplysningene vi har nå, så er dette en person som har utført disse handlingene alene. Med tanke på hendelsesforløpet, så er det naturlig å vurdere om dette er en terrorhendelse. Den pågrepne er ikke avhørt. Det er derfor for tidlig å si noe om dette – og hva som var gjerningsmannens motivasjon, sier Aas.

Personen som er pågrepet er en mann, og han er kjørt til Drammen politistasjon.

Politiets tipstelefon er 476 96 400.