Politidirektoratet har sendt ut en nasjonal ordre om bevæpning. Den er gitt for å øke beredskapen og politiets innsatsevne.

Dette er et ekstra beredskapstiltak. Politiet har foreløpig ingen konkrete indikasjoner på at det er en endring i trusselnivået i landet.