Politiet har torsdag gjennomført et nytt avhør av den siktede i Kongsbergsaken, opplyste politiinspektør Per Thomas Omholt under en pressekonferanse i Kongsberg i ettermiddag.

Politiet har hatt samtaler med mer enn 200 personer og det er til nå foretatt mer enn 90 formelle vitneavhør og 11 personer er avhørt som fornærmede i saken. Omholt utelukker ikke at det kan være flere personer som vil få status som fornærmet i saken.

Politiet etterlyser blant annet et vitne som sto på Nytorget og som ble skutt etter med pil og bue fra hovedinngangen.

- Vi oppfordrer denne mannen til å ta kontakt med politiet, sier Omholt.

Politiet kan ikke opplyse om hva den siktede har sagt under dagens avhør.

Politiet har imidlertid et godt bilde av tiden fra den siktede forlater sin bolig og går inn på Coop-butikken. Før han går inn i butikken skyter han flere piler mot personer. Når han kommer inn i butikken skyter han også mot personer. Dette skjer før politiet blir varslet. En politibetjent utenfor tjeneste, som var i butikken, blir truffet.

Da politiet ankom stedet ble disse skutt etter med pil og bue. Kort tid etter rømmer gjerningsmannen ut gjennom en nødutgang og politiet mister han av synet, opplyste Omholt på pressekonferansen.

Politiet arbeider ut fra mange hypoteser. Så langt i etterforskningen ser vi at hypotesen om at handlingen var terror-relatert ikke er styrket og at spørsmål om konvertering til islam er ytterligere svekket.

Det gjenstår fortsatt en betydelig etterforskning, bl.a. knyttet til analyse av digitale spor og ytterligere avhør av siktede. Alle forhold rundt anskaffelse av våpnene som ble benyttet vil også være sentralt i etterforskningen, i tillegg til siktedes historikk.

Det skal gjennomføres ytterligere avhør av fornærmede, blant annet for å kartlegge hvor de fornærmede befant seg, med tanke på nærhet til siktede, pilene som ble skutt og de våpen han hadde tilgjengelig, opplyste Omholt.

- Politiet har forståelse for offentlighetens interesse i denne saken, men det er foreløpig begrenset med informasjon som politiet kan gå ut med. Det pågår en stor etterforskning, og vår innsats skal evalueres. Det er avgjørende viktig at vi klarer å svare godt på hva som skjedde både onsdag kveld, og i forkant av dette, det er ikke minst viktig for de pårørende og direkte involverte, sier Omholt.