Råd fra politiet

Next of Kin - Passenger inquiries:

Dette har skjedd

Politiet har hatt ansvaret for evakuering av passasjerene som var ombord. 460 passasjerer ble transportert til Brynhallen i Fræna og sendt videre derfra til hotell i Molde og Kristiansund. Resten av passasjerene og besetning ble med skipet da det ble slept inn til Molde søndag ettermiddag.