- Det er med stor sorg at jeg nå må opplyse om at vi ikke lenger har håp om å mennesker i livet i skredet på Gjerdrum. Jeg kan bare ane konturene av den smerten de etterlatte føler, sier hun.

Ti mennesker har mistet livet. Tre av dem er fortsatt savnet.

- Den siste uken har vi gjort alt vi kan for å redde liv. Vi har undersøkt alle områder der det var mulig å tenke seg at noen kunne overleve. Vi har gjort alt som står i vår makt, men denne naturkatastrofen har hatt betydelig krefter i raset, sier Ida Melbo Øystese.

Det vi ser av de foreløpige obduksjonsrapportene er at døden har inntruffet relativt raskt for alle de omkomne. - Det viser hvilke betydelige krefter som har vært i raset, og at det har gitt begrensede muligheter for å overleve, sier politimesteren.

Selv om politiet og de andre nødetatene ikke lenger har håp om å finne overlevende, er letingen ikke over. Søket går nå over i en annen fase, der vi jobber med å finne alle som ble borte.

Ida Melbo Øystese understreker at dette er en svært krevende sak, og store ressurser har jobbet døgnet rundt i letingen etter de savnede.

- Jeg er takknemlig for den innsatsen alle våre mannskaper har gjort døgnet rundt, med et klart hode, et varmt hjerte og sterke hender. Jeg er også veldig takknemlig for den støtten våre mannskaper har fått fra samfunnet rundt oss. Men først og fremst er det de tragedien har rammet, som nå står i fokus. Og selv om den akutte redningsfasen nå er over, skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe innbyggerne her i Gjerdrum tilbake til et noenlunde normalt liv igjen, sier hun.