Les om vurderingene til NVE og se oppdatert evakueringskart

Områdene det gjelder er:

  • Viervangen
  • Ingelstun
  • Hagaveien
  • Ingelstuhagan
  • Nystuguta (med unntak av husnr. 4)
  • Gjerdrum Bo- og behandlingssenter (Nystuen 1)
  • Nordre deler av Nystulia (husnr. 67-148)
  • Friområder og jorder nord og vest for Viervangen

Beboere det gjelder ble varslet via SMS av Gjerdrum kommune rett før kl. 14 mandag 1. februar.

Mener du å være omfattet, men har ikke mottatt noen SMS, ta kontakt med Gjerdrum kommunes skredtelefon: 902 68 874 (08-1530).

For mer informasjon om tilbakeflytting og annet se Gjerdrum kommunes informasjonsside.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mediehenvendelser:
Pressekontakt Gjerdrum kommune: 930 01 773
Pressekontakt NVE: 489 97 667
Pressekontakt politiet: Pressevakt, stab for kommunikasjon, 488 66 885