•Politiet har vært tilgjengelig for pressen i lange perioder de to siste dagene. I helgen blir tilgjengeligheten mer begrenset enn den har vært til nå.

•Dersom det skulle skje en utvikling i saken som har offentlighetens interesse, vil vi innkalle til en ny pressebrief i løpet av helgen

•Kommunikasjonsstaben bemanne pressetelefonen som er opprettet i saken (tlf 969 46 806) lørdag kl. 12 - 17  og søndag kl. 12 - 17.

•Vi kommer tilbake med informasjon om det blir en pressebrief på mandag eller ikke på et senere tidspunkt.