Status

 • Vi kan ikke kommentere nærmere hva slags funn som ble gjort Langvannet.

 • De to personene på overvåkingsvideoen fra Futurum-bygget er fortsatt ikke identifisert.

 • Vedrørende undersøkelsene i Sloraveien i går:

  • Sloraveien er fortsatt å anse som et åsted, og politiet ønsket å gjøre enkelte tilleggsundersøkelser på eiendommen

  • Undersøkelsene har vært planlagt, men ikke prioritert, i flere uker

  • Konkret utførte politiet blant annet en 3D-scanning av eiendommen, slik at denne kan visualiseres digitalt.

  • Av hensyn til den pågående etterforskingen har vi ingen ytterligere kommentarer til undersøkelsene. Politiet utfører de etterforskingsskritt vi til en hver tid mener er nødvendige. 

 • Vi har fredag morgen ingen ytterligere opplysninger i gi. Slik saken står nå, er det av hensyn til den pågående etterforskingen, svært begrenset hva politiet kan kommentere rundt konkrete detaljer.

Politiinspektør Tommy Brøske kan siteres på punktene over. 

Tilgjengelighet for pressen fredag + helgen

 • Etterforskningsledelsen er tilgjengelig på telefon mellom kl. 14 og 15 fredag 1. februar. Gjør avtale med pressevakt, vi fører liste etter førstemann-til-mølla-prinsippet

 • Kommunikasjonsstaben/pressevakt er tilgjengelig på pressenummer 969 46 806 mellom klokken 09 og 15 fredag 1. februar 

 • Vi legger ikke opp til å besvare spørsmål i helgen, og vi kommer tilbake med en ny oppdatering mandag morgen