• Vi har ingen ytterligere kommentarer hva gjelder tipsenes innhold.
  • De to personene fra videoovervåkingen er ikke identifisert, og vi er fortsatt svært interessert i tips om hvem de kan være, og hvordan de har kommet seg til Futurumbygget.
  • Alle tipsene vi mottar blir prioritert og vurdert. En rekke tips har nå blitt satt ut som konkrete arbeidsoppgaver.
  • Politiet ber personer som måtte sitte på opplysninger, om å ringe tipstelefon 64 81 95 99. La politiet vurdere om tipset er relevant eller ikke.

Politiinspektør Tommy Brøske kan siteres.

------------------------------------------------------------------------------------

Gitt at det ikke skjer endringer i status i saken, planlegges det ingen ny pressebrief de nærmeste dagene.

Pressevakt er tilgjengelig på telefon 969 46 806 mellom klokken 08:00 og 15:30 (Vår tilgjengelighet for pressen vurderes fortløpende).