De to personene som er fanget opp av overvåkningskameraene ved Futurumbygget, er fremdeles ikke identifisert.

Øst politidistrikt har mottatt mange tips, som nå bearbeides og følges opp. Arbeidet er godt i gang, men dette tar tid. Det vil også ta tid å følge opp noen av disse tipsene. Av hensyn til etterforskningen, kan vi ikke nå kommentere ytterlige detaljer rundt tipsene.

Vi oppfordrer fremdeles publikum til å komme med tips til oss på tlf 64 81 95 99 eller på politiet.no/tips

Videre mediekontakt

Vi har stor forståelse for at saken har stor interesse både blant pressen og publikum. Slik saken står nå, er det begrenset hvor mange nye opplysninger det er mulig å komme med. Vi har derfor ikke planlagt noen ytterligere pressebriefer denne uken, dersom det ikke skulle skje noe vi må orientere offentligheten om.

Kommunikasjonsstaben er tilgjengelig på pressenummer 969 46 806 mellom klokken 08.00 og 15.30. Vår tilgjengelighet for pressen vurderes fortløpende.

Politiinspektør Tommy Brøske kan siteres på punktene over.

Politioverbetjent vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål på telefon, på tlf 969 46 06 mellom kl 13 - 15.