Tipsene omhandler personer, kjøretøy, mulige skjulesteder og andre observasjoner. De to personene som er fanget opp av overvåkningskameraene ved Futurumbygget, er fortsatt ikke identifisert.

Alle tipsene vi mottar vurderes, prioriteres og bearbeides. Mange av dem settes ut som konkrete oppgaver til etterforskere i saken. Vi har dessverre ikke mulighet eller kapasitet til å gi tilbakemelding til dem som kommer med tips om hvordan opplysningene vurderes eller behandles videre. Av hensyn til etterforskningen, kan vi ikke nå kommentere ytterlige detaljer rundt tipsene.

Vi oppfordrer fremdeles publikum til å komme med tips til oss på tlf 64 81 95 99 eller på politiet.no/tips

Mange medier omtalte i går kontakten med FBI. Vi ønsker å avdramatisere denne kontakten. FBI er orientert om saken, og vi har blant annet forhørt oss om de har kunnskap om tilsvarende saker. Vi har ingen ytterligere kommentarer til kontakten med FBI - eller andre politiorganisasjoner utenlands.

Politioverbetjent Christian Berge kan siteres på punktene over.

Videre mediekontakt

Politioverbetjent Christian Berge vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål på telefon 969 46 806 mellom kl. 13 og 1430 i dag (torsdag).

Kommunikasjonsstaben er tilgjengelig på pressenummer 969 46 806 mellom klokken 08.00 og 15.30. Vår tilgjengelighet for pressen vurderes fortløpende.