Status 

 • Status i saken er uforandret siden i går

 • Det har kommet få nye tips det siste døgnet (1227 pr. mandag morgen klokken 08)  

Søk i Langvannet 

 • Politiet starter i formiddag søk i Langvannet.

 • Dykkerne vil søke på dagtid i dag, og etter planen også de to neste dagene.

 • Vi søker ikke etter Anne-Elisabeth Hagen i Langvannet, men etter relevante spor som kan knyttes til saken.

 • Langvannet grenser til familien Hagens eiendom, og politiet anser derfor deler av vannet som en utvidet del av åstedet det er naturlig å undersøke nærmere.

 • Søk i vannet har ikke kunnet vært gjennomført tidligere av fare for eksponering av saken.

 • Politiets sperringer må ikke på noe tidspunkt krysses, heller ikke når søket er ferdigstilt for dagen. Dette skyldes at det vil være hull i isen. Det er viktig at brukere av vannet respekterer dette.

 • Søket gjennomføres av dykkere fra Oslo brann- og redningsetat.

Politioverbetjent Christian Berge kan siteres på punktene over.

 

Tilgjengelighet for pressen

 • Innsatsleder ved Langvannet vil kunne svare ut enkle praktiske spørsmål rundt søket.

 • Politioverbetjent Christian Berge vil være tilgjengelig på pressenummer 969 46 806 i tidsrommet kl. 12-14

 • Kommunikasjonsstaben er tilgjengelig på pressenummer 969 46 806 mellom klokken 0830 og 15.