Slik saken står nå, er det av hensyn til den pågående etterforskingen, svært begrenset hva politiet kan kommentere rundt konkrete detaljer. 

Tilgjengelighet for pressen

  • Etterforskningsledelsen er ikke tilgjengelig for intervjuer i dag eller i helgen. Vi vurderer fortløpende vår tilgjengelighet.

  • Kommunikasjonsstaben har på grunn av fravær og mye møtevirksomhet en mer begrenset tilgjengelighet enn vanlig i dag.