- Vi kan følgelig bekrefte at bistandsadvokaten og politiet nå er kontaktet via en annen kommunikasjonsplattform. Den nye plattformen er bedre egnet for kommunikasjon, nettopp slik Holden ba om i sin pressebrief 24. januar, sier politiinspektør Tommy Brøske.

I et forsøk på å unngå innblanding fra utenforstående i den videre kommunikasjonen, kan politiet ikke si noe om hvilken plattform som er brukt, når budskapet kom eller hva det inneholder.

- Politiet ikke forhandlingspart

Brøske understreker at politiet ikke er en forhandlingspart i denne saken.
- Etter en samlet vurdering, og i dialog med bistandsadvokat Holden, finner politiet det riktig å gå ut og bekrefte at det har vært en ny kontakt etter pressebriefen 24. januar, sier Brøske.

Han understreker at politiet vurderer det som positivt at det er mottatt et nytt budskap, og at motparten denne gangen har tatt kontakt på en mer egnet plattform for kommunikasjon. Det er derimot i det nye budskapet ikke lagt frem bevis på at de som hevder å ha Anne-Elisabeth Hagen, faktisk har henne. Verken familien eller politiet har heller mottatt livsbevis.

Livsbevis

Politiets anbefaling til familien er fremdeles ikke å inngå i forhandlinger før det er fremlagt et livsbevis. Livsbevis kan f.eks. være telefonsamtale fra Anne-Elisabeth Hagen, krypterte apper eller e-post med video/bilde/lyd, brev per post eller kontakt via bistandsadvokat. Det viktigste er at livsbeviset kan datofestes og bevise at Anne-Elisabeth Hagen lever.

- Politiet har fortsatt et håp om at Anne-Elisabeth Hagen lever og er i god behold. Samtidig er det urovekkende at det ikke har kommet livsbevis til tross for familiens tidligere budskap, sier Brøske.