Det arbeides med å rekruttere inntil 400 personer som skal settes inn i aktiv polititjeneste. Dette er personer som har fullført politiutdannelse, men som i dag ikke arbeider i politiet. Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for forlengelse på inntil ett år.

– Vår viktigste jobb er å sikre trygghet, lov og orden i Norge. Jeg er derfor svært glad for at vi nå styrker politiberedskapen i Norge ved å ansette ferdigutdannede politifolk som ikke jobber i etaten i dag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ansettes i flere faser

I første fase legges det opp til å ansette inntil 150 personer på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene.

– Vi har over tid hatt svært mange søkere til politibetjent stillinger i politiet, og nå får vi anledning til å rekruttere personer som ikke nådde opp i konkurransen ved siste korsvei, sier Bjørnland.

Stillingene vil i hovedsak bli fordelt til distrikter som nylig har blitt pålagt oppgaver innen indre Schengen grensekontroll – herunder Øst, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt.

– En slik løsning ivaretar behovet for raskest mulig å tilføre nødvendige ressurser til politiet som følge av den krevende situasjonen samfunnet står i, tilføyer Bjørnland.

I neste fase legges det opp til utlysning av inntil 250 stillinger. Stillingene vil bli fordelt til politidistriktene med utgangspunkt i et sett kriterier – herunder distriktenes innbyggertall og fravær hos egne mannskaper.

­– En forutsetning for denne ekstraordinære bemanningsøkningen, er at de nytilsatte skal kunne benyttes fleksibelt og der behovet er størst, avslutter Bjørnland.