Politiet har siden 13. mars 2020 holdt publikumstjenester stengt for fysisk oppmøte for å begrense smittespredning av koronaviruset. Politiet er tilgjengelig på telefon som normalt. Det planlegges nå med en delvis gjenåpning av publikumsmottakene i politidistriktene for utvalgte tjenester. Dette gjelder i første omgang forvaltningstjenester som for eksempel utstedelse av pass og avtaler innen opphold- og utlendingssaker.

– Det jobbes nå med å avklare og tilrettelegge for nødvendig smittevern for både ansatte og besøkende i politiets publikumsmottak. Alle som kan benytte seg av en annen kontaktform med politiet fremfor fysisk oppmøte oppfordres fortsatt til dette, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.