Den 24.mars 2020 meddelte regjeringen at tiltakene som ble iverksatt 12.mars 2020, videreføres. For politiet betyr dette blant annet at midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense opprettholdes frem til 15. april, og at politidistriktene fortsetter å holde publikumstjenester stengt for fysisk oppmøte frem til 13. april.