Politiet har siden 13. mars 2020 holdt publikumstjenester stengt for fysisk oppmøte for å begrense smittespredning av koronaviruset. Politiet er tilgjengelig på telefon som normalt. Det planlegges nå med en delvis gjenåpning av publikumsmottakene i politidistriktene for utvalgte tjenester. Dette gjelder i første omgang forvaltningstjenester som for eksempel utstedelse av pass og avtaler innen opphold- og utlendingssaker.

– Det jobbes nå med å avklare og tilrettelegge for nødvendig smittevern for både ansatte og besøkende i politiets publikumsmottak. Alle som kan benytte seg av en annen kontaktform med politiet fremfor fysisk oppmøte oppfordres fortsatt til dette, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Helsemyndighetenes føringer blir gjeldende, også for politiet i denne saken. Det er viktig med sikkerheten til de ansatte og publikum når man skal møtes fysisk.

Se mer informasjon om åpningstider i ditt distrikt her

Oslo politidistrikt

Vest politidistrikt

Trøndelag politidistrikt

Agder politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt

Møre og Romsdal politidistrikt

Øst politidistrikt

Nordland politidistrikt

Troms politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt

Innlandet politidistrikt

Finnmark politidistrikt

Nasjonale retningslinjer og smittevern

Som en minstestandard gjelder nasjonale retningslinjer fra helsemyndighetene (FHI) og bedriftshelsetjenesten. I tillegg vurderer hvert politidistrikt særskilte behov:

  • To meters avstand fra person til person.  Avstanden på 2 m er viktig å opprettholde også mellom ansatte.
  • Det skal tilrettelegges for god håndhygiene med håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon. Det informeres om viktighet av hoste- og håndhygiene.
  • Pleksiglass mellom publikum og ansatte.
  • Fellesarealer/venteområde tilrettelegges slik at det er mulig å holde avstand til andre.
  • Køordning slik at det ikke hoper seg opp med publikum inne i lokale. 
  • Vakt som ordner kø og ansamlinger av publikum.
  • God skilting som forteller hvordan publikum skal forholde seg.
  • Rengjøring: Godt renhold av kontaktpunkter som dørhåndtak og overflater.
  • Dokumenthåndtering: Hansker, håndvask og desinfeksjon benyttes. God og hyppig håndvask gjelder her som over.  Dersom publikum må trekke kølapp må denne enheten ha hyppig vask.
  • Aviser og blader skal ikke ligge ute i publikumsavdelingen