For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land har regjeringen besluttet å innføre midlertidig personkontroll på indre Schengen-grense i 10 dager fra og med mandag 16. mars kl. 08.00.

− Politiets oppgave er å gjennomføre grensekontroll i tett samarbeid med Tolletaten og andre samvirkeaktører, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ikke stenging av grensene

15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift som åpner for å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge for å hindre videre smittespredning. Antall grenseovergangssteder vil inntil videre ikke reduseres eller stenges som følge av dette.

− Politiet forbereder seg på å kunne utøve personkontroll på flyplasser, havner og grenseoverganger i tråd med det regjeringen har besluttet. Det betyr ikke at politiet kommer til å være til stede og gjennomføre kontrolltiltak ved alle landets grenseovergangssteder til enhver tid, men at vi vil velge tid og sted for kontroller med utgangspunkt i løpende vurderinger, sier Bjørnland.

Slik blir du påvirket

Personkontroll ved indre Schengen-grense betyr at alle reisende som drar til eller fra landet må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

− Det vil fortsatt være mulig å reise til og fra Norge for norske statsborgere, men reisende må være forberedt på å kunne dokumentere eget statsborgerskap ved alle landets grenseoverganger. Det anbefales derfor å medbringe pass for å lette grensekontrollen, også ved reiser innenfor Norden, sier Bjørnland.

I tiden som kommer kan situasjonen endre seg raskt. Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på informasjon som legges ut på politiet.no.

Godstrafikken går som normalt

Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Restriksjonene gjelder i hovedsak persontrafikk, hvor godstrafikk vil fortsette å gå som normalt. Les mer om dette på Tolletaten sine nettsider.