De første 150 ansettelsene hentes fra eksisterende søkerlister, og pr i dag er ca. 120 nye medarbeidere i arbeid i distriktene.

Nå ligger stillingsutlysningen for de resterende 250 stillingene ute. Søkere med politifaglig utdannelse uten fast jobb i politiet bes søke på stillingen via politiet.no så fort som mulig. Alle de som ansettes vil formelt sett bli administrativt ansatt i Utrykningspolitiet (UP), og umiddelbart bli beordret til ulike politidistrikt.

- Vi vil forsøke å ta hensyn til kandidatenes preferanser når det gjelder arbeidssted, men det er politiets samlede behov som vil være førende. Vi ønsker å tilrettelegge for mest mulig forutsigbarhet for de nytilsatte, men en forutsetning for denne ekstraordinære bemanningsøkningen er at styrken skal kunne benyttes fleksibelt for å sikre nasjonal balanse, kommenterer HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for forlengelse på inntil ett år. Søknadsfrist er 30. april.

Klikk her for å søke

Klikk her for mer info om stillingene og prosessen