Politiet følger anbefalingene til norske helsemyndigheter, og tiltaket har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 18. februar.

– Politiet har egne planverk hvis det skulle oppstå situasjoner med stort sykefravær. Målet med tiltakene våre er å forebygge og unngå spredning av smitte, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Onsdag 5. mars omfatter tiltaket med å være hjemme rundt 50 ansatte i politietaten som er spredt over hele landet.

– Vi har tett dialog med berørte politidistrikt og særorgan, og foretar løpende vurderinger om det er nødvendig å treffe ytterligere tiltak. Slik situasjonen er nå opprettholdes politiets virksomhet som normalt, sier Vangen.

Politidirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon om situasjonen skulle endre seg.