– Politiets oppgave er å sikre liv og helse, samt opprett ro og orden, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet er klare til å bistå helsemyndighetene når det er nødvendig, og vil vurdere og håndtere de ulike overtredelsene som eventuelt forekommer fortløpende. Dette er vurderinger som politiet også gjør i sitt daglige arbeid.

Regjering og helsemyndigheter har gitt klare retningslinjer for hvordan folk nå må forholde seg for å bidra til å begrense ytterligere smitteutbrudd av koronaviruset. Vi forventer at folk nå lojalt følger opp rundt de tiltak som er satt i verk, og er sitt eget ansvar bevisst.