− Politiet er i likhet med resten av samfunnet berørt som følge av situasjonen med koronavirus i Norge. Status per i dag er at vi er berørt i et begrenset omfang, og at politiets operative evne og beredskap er ivaretatt, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Forebyggende tiltak

Politidirektoratet har innført interne tiltak for å forebygge smitte og situasjoner med fravær som følge av at ansatte blir satt i karantene.

− Vi følger til enhver tid de gjeldende rådene fra norske helsemyndigheter, og har i tillegg egne tiltak som er rettet mot å opprettholde politiets innsatsevne. Vi foretar løpende vurderinger om det er nødvendig å treffe ytterligere tiltak, sier Bjørnland.

Følger situasjonen nøye

Politidirektoratet har tett dialog og samarbeid med relevante samfunnsaktører. Politiet forbereder seg på å støtte helsemyndighetene i deres arbeid, og vil bidra til at samfunnet skal være best mulig rustet til å kunne håndtere denne situasjonen.

− Vi følger situasjonen nøye, og er forberedt på at situasjonen raskt kan endre seg, sier Bjørnland.