Tiden fremover vil kreve mye av enkeltpersoner og samfunnet i sin helhet. Enkelte av politiets oppgaver og prioriteringer endrer seg i takt med regjeringens arbeid med å begrense smittespredning i landet, samtidig står en del fast.

– Vår viktigste jobb er å sikre trygghet, lov og orden i Norge. Vi skal fortsatt bekjempe kriminalitet, og politiet skal være tilstede for befolkningen også når samfunnet settes på prøve, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Råd og veiledning

Politiet er et viktig ledd i samfunnets samlede innsats for å begrense smittespredningen i landet. Regjeringens tiltak er primært veiledende og rådgivende, og politiet skal støtte helsemyndighetene i dette viktige arbeidet.

Politiet vil i tråd med Riksadvokatens føringer prioritere brudd på smittevernloven. Samtidig er det i denne alvorlige situasjonen viktig at politiets ressurser fortsatt kan rettes mot etterforskning og oppklaring av seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner og annen alvorlig kriminalitet.

– For politiet er det et grunnleggende prinsipp å gi råd og veiledning før pålegg eller i ytterste konsekvens anvendelse av makt eller straffeforfølgelse. Det skal likevel ikke herske tvil om at åpenbare brudd på smittevernloven vil bli etterforsket, og i tråd med riksadvokatens føringer kan reaksjonen bli høye bøter, sier Bjørnland.

Et felles ansvar

I en usikker tid er det mange som kontakter politiet når de opplever at forebyggende råd ikke etterleves.

– Selv om politiet er beredt på å ta grep i tilfeller hvor situasjonen krever det, bør ikke politiets ressurser bindes opp til å håndheve at enkeltpersoner etterlever myndighetenes råd til enhver tid. Etterlevelse av tiltak for å begrense smittespredning er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar alle må ta i fellesskap. Min oppfordring er å være sitt ansvar bevisst og følge de råd som blir gitt av myndighetene, sier Bjørnland.